''Jean Monnet Kürsüsü Konferansı'' Ç.Ü'de yapıldı

Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü), Ankara Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü’nün konferans dizilerinden “Krizdeki Avrupa Birliği: Türkiye ve AB ilişkileri” konferansına ev sahipliği yaptı. Ç.Ü. Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen organize edilen konferansta, Türkiye – AB ilişkileri, Avrupa Birliği’nde ekonomik ve siyasi krizler masaya yatırıldı.

''Jean Monnet Kürsüsü Konferansı'' Ç.Ü'de yapıldı

Ç.Ü. Mimarlık Mühendislik Fakültesi Konferans salonunda yapılan konferans, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belçin Akçay’ın, “Jean Monnet Kürsüsü, Kurulum Amaçları, Faaliyetleri, Türkiye’nin AB İçin Önemini” konu alan sunumuyla başladı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Azmi Yalçın, Türkiye – AB ilişkisi başta olmak üzere, Avrupa Birliği’nde son dönemlerde yaşanan ekonomik ve siyasi krizden söz etti.

Prof. Dr. Yalçın: “Türkiye Müzakereleri Bir Gün Tamamlayacak ve AB Yol Alacak”

2008 yılında başlayan küresel finansal krizin Avrupa’da borç krizine dönüşerek başta Yunanistan, İspanya, Portekiz olmak üzere bir çok AB üyesi devleti etkisi altına aldığını anımsatan Prof. Dr. Yalçın, “Bu durum bir çok ülkede endişe yaratırken, Avrupa Birliği’nin geleceği ve mevcut entegrasyon düzenine ilişkin sorunları da gündeme getirmeye başlamıştır. Öte yandan Türkiye - AB ilişkilerine baktığımızda ise, 1959 yılında Türkiye’nin o zamanki adıyla ‘Avrupa Ekonomik Topluluğu’na yapmış olduğu ortaklık başvurusu ile başlayan maceramız, 2005 tarihinde Lüksemburg’ta yapılan hükümetler arası konferansıyla başlatılan katılım müzakereleriyle  şu an devam etmektedir. İnanıyoruz ki Türkiye müzakereleri bir gün tamamlayacak ve AB yol alacaktır.” diye konuştu.

Ç.Ü. Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslı Bilgin ise, ÇÜSAMER hakkında bilgi verdi. Yrd. Doç. Dr. Bilgin konuşmasını şunları söyledi;

“Ülkemizin ve özellikle Adana ili ve çevresinin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olmak ve Üniversitenin sosyo-ekonomik ve politik hedeflerini, ilgi odaklarını belirleyerek Üniversite, sanayi, çevre ve toplum ilişkileri arasında koordinasyonu sağlamak ve geliştirmek amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak, bu konuda yapılan çalışmalara katılmak ve destek olmak Merkezimizin öncelikleri arasındadır.

ÇÜSAMER’DE 7 Ana Çalışma Masası Oluşturuldu

Bugün itibariyle Merkez bünyesinde “Adana Çalışmaları”, “Avrupa Çalışmaları”, “Ortadoğu Çalışmaları”, “Kuzey Atlantik Çalışmaları”, “Göç Ve İltica”, “İnsan Hakları”, Ve “Yükseköğretim Politikaları” masaları olmak üzere yedi ana çalışma masası oluşturulmuş olup, çalışmalar uzman akademisyenlerimizce yürütülmektedir.

Merkezin, belirtilen çalışma alanlarına yönelik ulusal ve uluslararası işbirlikleri sağlanarak konferanslar, paneller, seminerler düzenlenmek suretiyle pek çok bilimsel ve kültürel aktiviteye ev sahipliği yapması, basılı ve elektronik dergi şeklinde süreli yayınlar çıkartması hedeflenmektedir. Çukurova Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin hızla değişen uluslararası dinamiklere ayak uydurarak tarafsız şekilde gündemi takip edeceği ve böylece bölgemizde eksikliği hissedilen önemli bir görevi yerine getireceği düşünülmektedir.”

Panelde Avrupa Birliği’nde Ekonomik ve Siyası Krizler Ele Alındı

Açılış Konuşmalarının ardından Panele geçildi. Oturum Başkanlığını TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul’un yaptığı panelde,  İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Emre Gönen “Avrupa Birliği’nde Siyasi Krizler”, Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bahri Yılmaz “Avrupa Birliği’nde Ekonomik Krizler”, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Burak Erdenir de “Türkiye - Avrupa Birliği” İlişkileri konularında sunumlarını yaptı.  Panel soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.18 Aralık 2013 Çarşamba 11:47

http://www.adananinsesi.com//haber/jean-monnet-kursusu-konferansi-cude-yapildi--1152.html