Gazetecilerden tepki: "Sansüre boyun eğmeyeceğiz"

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC), Adana Emniyet Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması yaparak, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Emniyet Müdürlükleri Hizmet Binalarına gazetecilerin alınmamasına yönelik uygulamaya tepki gösterdi.

Gazetecilerden tepki:

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir'in Adana Emniyet Müdürlüğü önünde yaptığı açıklama şöyle:

"Saygıdeğer meslektaşlarım,

Hepinizin bildiği üzere; gazetecilere yönelik yasakçı uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge ile Türkiye genelinde 22 Aralık 2013 tarihi itibariyle basın mensuplarının Emni-yet Müdürlüğü hizmet binalarına giriş yapamayacakları duyuruldu. Genelgede ayrıca gazetecilerin bazı Emniyet Hizmet Binaları’nda yer alan basın odalarına giriş kartlarını iade etmeleri de istendi.

Demokrasilerde “Sen buraya giremezsin, bunu yazamazsın” gibi dayatma-lar yoktur. Gazeteciler toplumun bilgi edinme, gerçekleri öğrenme hakkı için kamu görevi görür. Ve bu nedenle sade vatandaştan farklı olarak birçok kurum ve kuruluşa girebilir. Bizim talebimiz toplumun bilgi edinme hakkı içindir.

Ülke gündeminin ‘hırsızlık’, ‘yolsuzluk’ gibi son derece ağır ithamlarla meşgul olduğu bugünlerde yayımlanan genelge son derece manidardır.

Yayımlanan genelge ile kamunun haber alma hakkının engelleniyor olma-sını ne yazık ki tek kelime ile nitelendirebiliyoruz; “Sansür”. Bu karar san-sürdür, basın özgürlüğüne açık bir müdahaledir, darbedir.

Türk basını 12 Eylül darbesi döneminde bile böylesine bir uygulamaya, dayatmaya maruz kalmamıştır.

 

Değerli meslektaşlarım,

Toplumun gerçekleri görmeye, öğrenmeye her zamankinden daha fazla ih-tiyacı vardır. Ve hiçbir yönetim, halkın bilgisinden gerçekleri uzun süre saklaya-maz. Her gerçek, gün ışığına çıkmaya mahkumdur.

Bizler dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de halkın haber alma hakkı için yazmaya, gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz.

Sansüre asla boyun eğmeyeceğiz.

Basın özgürlüğüne yapılan müdahalelere asla göz yummayacağız!.

Emniyet Müdürlükleri’nin kapılarının meslektaşlarımıza kapatılmasını, ga-zetecilerin ve dolayısıyla halkımızın sağlıklı bilgiye erişiminin ortadan kaldırıl-masını şiddetle kınıyoruz.

Bu açıklamayı Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na bağlı 76 basın meslek örgütü olarak aynı anda ortak olarak yapıyoruz.

Gazetecilerin bilgiye erişim hakkının gasp edilmesi nedeniyle avukatla-rımız aracılığı ile genelgenin iptali için dava açacağımızı da buradan duyuru-yoruz.

Bu gün kalemlerimizi bırakıyor olmamız, bir yenilginin ifadesi değil, san-süre karşı oluşan tepkimizin göstergesidir!

Şimdi kalemlerimizi Emniyet Müdürlüğü’nün önüne bırakıyoruz…"

 24 Aralık 2013 Salı 12:52

http://www.adananinsesi.com//haber/gazetecilerden-tepki-sansure-boyun-egmeyecegiz-1256.html