Emeklilikte intibak düzenlemesi yapılacak mı?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışma yaşamında en çok merak edilen 3 önemli konuyu, soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Emeklilikte intibak düzenlemesi yapılacak mı?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışma yaşamında en çok merak edilen 3 önemli konuyu, soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

 

Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yönelttiği soru önergesinde, kamuda taşeron işçilerin kadroya alınması, emeklilikte intibak düzenlemesi ve çıraklık başlangıcının sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilmesi konularında çalışma yapılıp yapılmadığını sordu. CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Vedat Bilgin, her üç konuyla ilgili de beklentilere yeşil ışık yakmadı. 

 

 Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e 3 ayrı soru yöneltti.

TAŞERONLAR ASLİ KADROYA ALINACAK MI?

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili olarak “ Kamuda taşeronda kalan yüzde 70 hizmet alım sözleşmesine takılan işçiler için sürekli işçi kadrosuna alınıp kadro verilmesi düşünülmekte midir?

 Taşerondan kadroya geçenlerin özlük haklarında sınırlamalar kaldırılacak mıdır? 

Asıl işi yapana asıl kadro verilecek midir?” şeklinde soru yönetmişti. 

EMEKLİLİKTE İNTİBAK DÜZENLEMESİ YAPILACAK MI?

Emeklilikte intibak düzenlemesi yapılıp yapılmayacağını da soran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ayrıca “Çırak ve stajyerlerin işe başladığı gün yaşlılık sigortasının başlaması sağlanacak mıdır?” şeklindeki sorusunun da yanıtlanmasını istemişti. 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorularına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den yazılı yanıt geldi. 

TAŞERONDA KALAN KADRO BEKLİYOR

Bakan Bilgin, taşeron işçilerin sürekli işçi  kadrosuna  alınıp alınmayacağıyla ilgili soruyu, “696 sayılı KHK kapsamında, bir alt işveren işçisinin kadroya alınması açısından aranan kriterler ilgili kurumlar bünyesinde oluşturulan tespit komisyonları tarafından titizlikle yapılmıştır.

2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’nde de konu ile ilgili çalışmaların sürdürüleceği hususunda mutabakat sağlanmıştır” şeklinde yanıtladı.

EMEKLİLİKTE İNTİBAK DÜZENLEMESİ YOK 

Emeklilikte intibak düzenlemesiyle ilgili soruya da  yanıt veren Bakan Bilgin, “Düzenleme 2000 yılı öncesi emeklilerin aylık hesaplarında büyümenin dikkate alınmaması nedeniyle yapılmıştır. 2000 yılından sonra emekli olanların aylık hesapları büyüme hızı dikkate alınarak yapılmıştır. 2012 yılında yapılan intibak düzenlemesi ile 2000 yılından önce emekli olanların aylıkları 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına yaklaştırılmıştır. 1,8 milyon emeklinin aylık tutarlarında 450 TL'ye varan artışlar sağlanmıştır” şeklinde konuştu. İntibak beklentileri için umut vermedi. Yapılmış olanı anlatmakla yetindi.

ÇIRAK VE STAJYERLİKTEKİ SİGORTA EMEKLİLİKTEN SAYILMIYOR 

Çırak ve stajyerlerin sigorta başlangıçlarının emeklilikten sayılması konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Bilgin, “Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen; Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi alınmaktadır. Dolayısıyla çıraklık ve stajyerlikte geçen süreler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. 

Böylece kamuoyunda en çok merak edilen 3 konuya da Bakan Bilgin tarafından  boşlukta kalan yanıtlar verilmiş oldu.

ÇALIŞMA YAŞAMINDA SORUNLAR KATLANARAK ARTTI 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise çalışma yaşamındaki sorunların AKP iktidarında katlanarak arttığına dikkat çekti. 

ONBİNLERCE YURTTAŞ MAĞDUR 

Gürer, “Bugün kamuda halen on binlerce taşeron firma çalışanı kadro beklemekte, bir kadar emekli de intibak düzenlemesinin yapılacağı günü iple çekmektedir. Ayrıca, çırak ve stajyerlerin sigorta başlangıçlarının emeklilikten sayılması için on binlerce mağdur mücadele vermektedir. Bu üç önemli konuyla ilgili sorduğumuz soruya ilgili Bakanlıktan gelen yanıt ne yazık ki beklenti içinde olan vatandaşlarımızın umudunu  karşılayan yanıtlar değildir. Emekliler AKP iktidarının 2008 yılında çıkardığı aylık bağlama oranı katsayı düzenlemesi ile düşük emekli aylığına mahkum edilmişlerdir.2008 yılında katsayı % 70 den %40 a düşürülmese en düşük emekli aylığı bugün asgari ücret olacaktı nedenle en düşük emekli aylığı asgari ücret olması için verdiğimiz kanun teklifini de Aralık 2021’de TBMM de AKP oyları ile ret edildi. Taşeronda ulaştırma, sağlık, tarım alanında ve KİT’ lerde binlerce taşeron işçisi sürekli işçi statüsüne çalıştığı kurumda alınmak bekliyor. Verilen sözler tutulmadı. Staj mağdurlarının da hakkı mutlaka verilmelidir” diye konuştu.

SORUNLAR CHP İKTİDARINDA ÇÖZÜLECEK 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışma yaşamında önemli mağduriyetlere neden olan bu konularla ilgili düzenlemelerin CHP iktidarında gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve haksızlıkların ortadan kaldırılacağını da sözlerine ekledi. 

 27 Ocak 2022 Perşembe 15:33

http://www.adananinsesi.com//haber/emeklilikte-intibak-duzenlemesi-yapilacak-mi-23213.html