Halkın yüzde 58’i borçlu

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Araştırma Dairesi Emek Araştırma (EMAR) tarafından hazırladığı Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu’nu yayımlandı. Rapora göre halkın yüzde 58’i borçlu hale gelirken, 7,4 milyona yakın çocuk yoksulluğun pençesinde.

Halkın yüzde 58’i borçlu

Türkiye’de halkın yüzde 58’inin borçlu hale geldiği, 7,4 milyona yakın çocuğunda yoksulluğun pençesinde olduğu bildirildi.

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Araştırma Dairesi Emek Araştırma (EMAR) tarafından hazırladığı Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu’nu yayımlandı. Raporda işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların ve çocukların insanca yaşam koşullarından uzak, büyüyen gelir eşitsizliğiyle derinleşen sosyal adaletsizlik, yoksulluk ve yoksunluk içerisinde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiği tespit edildi.

Güncel verilerle desteklenen araştırmaya göre, kişi başına düşen milli gelir Cumhuriyet tarihinde ilk kez üst üste 7 yıl azaldı.Türkiye, gelir eşitsizliğinde Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Türkiye’de en zengin yüzde 20’lik grup, en yoksul yüzde 20’lik gruptan 9 kat daha fazla gelir elde ediyor.

Türkiye’de son 16 yılda enflasyon 5 kat, gıda enflasyonu ise 9 kat arttı!. Çalışan her 10 kişiden biri yoksul. Halkın yüzde 58’i borçlu hale geldi. 7,4 milyona yakın çocuk yoksulluğun pençesinde. Asgari ücret ortalama ücret haline gelirken, sendikalı olmanın ücret düzeylerini korurken,yüksek enflasyon karşısında halkın ihtiyaçlarını karşılayamadığı belirtildi.

 

 

 5 Şubat 2022 Cumartesi 11:24

http://www.adananinsesi.com//haber/halkin-yuzde-58i-borclu--23243.html