Yoksulluk okul bıraktırıyor

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer,yoksulluk arttıkça okulu bırakan öğrencilerin sayısının arttığını söyledi.

Yoksulluk okul bıraktırıyor

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer,yoksulluk arttıkça okulu bırakan öğrencilerin sayısının arttığını söyledi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Yoksulluk nedeniyle eğtime katılma oranındaki düşüşün araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne önerge verdi.

YOKSULLUK ARTIKÇA ÖĞRENCİLER OKULU BIRAKIYOR

Orhan Sümer, “Yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranı 2021 senesinde Türkiye’de %15,0; Adana’da %14,2 olmuştur. 2021 senesinde Adana, Mersin Bölgesi, göreli yoksulluk oranı bakımından 26 bölge arasında 7’nci sırada yer almıştır. Ekonomist ve uzmanlar eğitim dağılımı ile yoksulluk arasında çok yakın bir ilişki olduğunun, ekonominin gelişmişlik düzeyinin gerektirdiği vasıflardan yoksun olanların yoksul kaldığının altını çiziyor. Bu çocuklar okula gitmek istemedikleri için değil ekonomik olarak ailelerinin güçleri yetmediği için eğitim sisteminin dışında kalıyorlar. Birçoğu fabrikalarda ucuz işçi olarak çalışmak zorunda kalırken, birçoğu da çok küçük yaşlarda güvencesiz çalışma hayatının çarkları arasında ezilmeye başlıyor.” Dedi

676 BİN ÇOCUK OKULU BIRAKTI

Orhan Sümer, “Türk Eğitim Derneği tarafından 2021 Eğitim Değerlendirme Raporu açıklandı. Rapora göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında tam 676 bin çocuk eğitim sistemi dışında kaldı. Bir başka deyişle 6-17 yaş arası 676 bin çocuk okula gitmedi. Yine Eğitim Reformu Girişimi’nin yaptığı başka bir araştırmaya göre sadece 2020-2021 öğretim yılının birinci ara döneminde 155 bin 938 öğrenci okulu bıraktı. Saray İktidarının ülke genelinde yarattığı yoksulluğun ceremesini çocuklarımız çekmek zorunda kalıyor” Dedi

EĞİTİMDEKİ DÜŞÜŞ ZİRVE YAPTI

Orhan Sümer, “Eğitim aslında insanların sadece kültürüne, hayata bakışına katkıda bulunmuyor, yoksulluğunu da önlüyor. İyi eğitim aldıkça daha iyi kazanıyor, yoksulluğu geride bırakılmış oluyor. Ne yazık ki özellikle Adana’da son iki yıl içerisinde eğitime katılma oranı sürekli olarak düşüş içerisindedir. Eğitim uzaklaşan çocukların ve gençlerin çalışma hayatı içerisinde yer almak zorunda oldukları ve hane gelirine katkı sağlamak amacıyla okullarından uzak kaldığı tespit edilmiştir. Genç yaşta çalışma hayatının içerisinde yer almak zorunda kalan çocuklar ucuz iş gücü olarak görülmekte ve güvencesiz olarak çalıştırılmaktadır.” Dedi

 

 

 

 

 3 Mart 2022 Perşembe 08:54

http://www.adananinsesi.com//haber/yoksulluk-okul-biraktiriyor-23346.html