Öğretmenlerden "angarya çalışmaya hayır" çıkışı

Eğitim-Sen Adana Şubesi, son dönemde Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlik mesleğinin itibarını düşüren bir süreç yaşatıldığını ve öğretmenlerin az çalıştığı, çok maaş aldığı gibi suçlamaların yanı sıra eğitim öğretim görevi dışında birçok angarya işle de ilişkilendirilmek istendığını bildirdi.

Öğretmenlerden

Eğitim-Sen Adana Şubesi'nden yapılan açıklama şöyle:

 

"Öğretmenlik mesleği 657 sayılı yasada görev tanımı yapılmış ihtisas gerektiren bir meslektir.

Ancak son dönemde Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlik mesleğinin itibarı düşürülen, bir süreç yaşatılmaktadır. Öğretmenlerin az çalıştığı, çok maaş aldığı gibi suçlamaların yanı sıra eğitim öğretim görevi dışında birçok angarya işle de ilişkilendirilmek istenmektedir.

Sayıları onlarca olan (Para toplama, temizlik işlerine katkı, okulun çay ve çaycı giderlerini karşılama, fotokopi parası toplama, kalem parası toplama, kırtasiye parası toplama, yakacak parası toplama v.b) angarya işlerle uğraşmak zorunda bırakılırken son dönemde RİDEF, ADEY, öğrenci koçluğu, izleme değerlendirme çalışmaları ve ev ziyaretleri gibi yeni angaryalar yüklenmektedir.

Bu angaryalardan olan; “Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Uygulaması” ile öğretmenler okuldaki eğitim öğretim görevi dışında ev ziyaretlerine zorlanmakta ve buralarda doldurulacak formlarla hiçbir ücret ödenmeden yeni bir angarya çalışmaya zorlanmaktadır.

Genel angaryalarda olduğu gibi, Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Uygulamasına da itiraz eden sendikamız, öğretmenin görev tanımı dışında ve ücretlendirilmeden aşamalı devamsızlık yönetimi uygulamasına da karşı çıkmış ve danıştaya dava açılmıştı. Dava sonucunda aynı uygulama kapsamındaki ev ziyaretleri formunun anne baba tutumları özel hayata müdahale olarak değerlendirilmiş ve ev ziyaretleri formundan çıkarılmıştı. Genel uygulamaya ise itirazımız sürmektedir.

Durum böyle iken Çukurova Milli Eğitim Müdürlüğün’ce İzleme ve Değerlendirme Projesi Uygulaması konusunda liselere yeniden uygulama yazıları gönderilmiştir. 9. ve 12. Sınıf öğrencileri için izleme ve değerlendirme projesi kapsamında öğretmenlerin görevlendirilerek ev ziyaretleri yapmaları konusu Milli Eğitim Müdürlüğünün komisyon kararı olarak iletilmiştir.

Bu yaklaşımla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 21.11.2013 tarihli ve 3467855 sayılı yazısı dikkate alınmamakta ve öğretmenler aynı kapsamda angarya çalışmaya zorlanmaktadır.

Diğer taraftan öğrenci devamsızlığı ile ilgili rehber öğretmenlere görevlendirmeler yapılmakta, aynı çalışmayı rehber öğretmenler gerçekleştirirken farklı öğretmenlerin de görevlendirilip bu çalışmanın istenmesi aynı işin tekrar yapılması olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Öğretmenlik ve idarecilik görevleri yasalarla tanımlanmış ve eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında yapacakları belirlenmiştir. Öğrencilerin başarısı, okula düzenli devamları konusu genel eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde değerlendirilebilir. Ancak bu kapsamda görmediğimiz birçok formun doldurulması, ziyaretlerinin yapılması, aile anketleri yapılmasını,  öğretmenlerin eğitim öğretim çalışmalarını olumsuz etkileyen angaryalar olarak değerlendirmekteyiz.

Bu tür çalışmalar için, eğitimcilerin ve sendikalarının görüş ve önerilerini de dikkate alan yerden yeni düzenlemeler yapılmalıdır.

Öğretmene ve idarecilere görevlerinin dışında bu tür angaryalar dayatılmamalıdır.

Bu tür yaklaşımlarla ilgili eğitimcilerin haklarının korunması konusunda sendika olarak gerekli girişimleri ve çalışmaları sürdüreceğimizi bir kere daha ifade ediyoruz.

Bu tür angaryaları yapmayacağımızı belirtiyoruz."25 Aralık 2013 Çarşamba 15:17

http://www.adananinsesi.com//haber/ogretmenlerden-angarya-calismaya-hayir-cikisi-1273.html